Meer as 4600 landbouers al bygestaan met voerskenkings - Agri SAAgri SA

Meer as 4600 landbouers al bygestaan met voerskenkings

Sedert Desember 2015 kon Vrystaat Landbou (VL) boereverenigings en 4661 landbouers in die provinsie deur middel van VL se rampfonds, skenkings en Agri SA se Droogtehulpfonds met voerskenkings en droogtehulp bystaan. Die droogte het ’n impak op die meeste van ons lede gehad, en hoewel die hulp wat ons verleen nie ons lede se totale behoeftes kon verlig nie, is ons dankbaar dat ons hulle tot ’n mate kon bystaan. Die westelike, suidelike en sentrale dele van die provinsie is die hardste deur die droogte getref, en weens die effek van El Niño het reën wyd oor streperig voorgekom, wat elke landbouer verskillend beïnvloed.

Van die skenkings het ook aan opkomende landbouers gegaan, wat deur middel van boereverenigings behoeftes aan VL gekommunikeer het en wat VL probeer bystaan het waar moontlik. Die afgelope week is nuweling landbouers van die Oppermansgronde, Edenburg en Trompsburg met voerskenkings bygestaan.

Die voerskenkings en aangekoopte voer wat deur VL gefasiliteer is, is oor ’n totaal van 62 951 km vervoer. Die bedrag wat VL tot op hede op vervoerkostes spandeer het, staan op R893 069. As deel van ’n poging om elke lid op ’n manier te kon bystaan, het VL 9710 sakke voerpille vir lede aangekoop. Van die lede wat nie hard deur die droogte geslaan is nie, het aangedui dat hulle voerpille na gebiede waar dit meer nodig is gestuur moet word. Besproeiings landbouers van Luckhoff het onlangs aangedui dat hulle mieliereste het waarvoor hulle slegs die baalkostes verhaal. ’n Bedrag van R1 772 527 is reeds spandeer op dié baalkostes asook die aankoop van die bogenoemde sakke voerpille.
’n Totaal van 9414 bale, 20 ton se hawer en 16 394 sakke voer en/of lekblokke is reeds na ons lede vervoer. VL wil ons opregte dank teenoor Caring Daisies, Voermol asook skenkers en van ons landbouers, wat hulle mede-landbouers bygestaan het, uitspreek vir voer en/of vervoer van voer. Groot dank ook aan Thuso Meule vir die 28 ton mieliemeel wat hulle geskenk het om meer as 1600 behoeftiges in die provinsie by te staan. Airports Company South Africa (ACSA) het ook bystand gelewer deur 20 watertenks van 10 000 liter elk aan landbouers in die provinsie te skenk.
’n Baie deeglike proses word gevolg rondom die verspreiding van droogtehulp. Landbouers doen aansoek by hulle plaaslike boerevereniging, en dié aansoeke word aan VL se kantoor deurgegee. Soos wat voer en vervoer beskikbaar raak om die spesifieke boerevereniging te kan bystaan, word voerskenkings deur die kantoor gereël.

VL is terdeë bewus dat talle landbouers tans onseker is oor wat vir hulle voorlê met die winter op hande en weiding wat nie kon herstel na die laat reën nie. Ons pogings om landbouers met voer, maar ook met humanitêre hulp, te kan bystaan gaan deurgaans voort.

Die organisasie is bekommerd oor die stand van waterbronne in die provinsie, veral met al meer dorpe wat waterprobleme ervaar. VL benader die probleem strategies en ondersoek moontlike oplossings. Talle landbouers probeer ’n helpende hand aan hulle gemeenskappe verleen deur water van hul boorgate op dorpe beskikbaar te stel.