More visitors at the Agri SA stand at Nampo - Agri SAAgri SA

More visitors at the Agri SA stand at Nampo

Johan and Elsie Breedzkecome take a look at the Agri SA exhibit at Nampo.