(English) Agri Securitas - Agri SAAgri SA

Agri Securitas

Agtergrond

Die landbousektor is ‘n uiters waardevolle sektor in Suid-Afrika se ekonomie en onmisbaar ten opsigte van sy bydrae tot sosiale welvaart, vrede en nasionale stabiliteit.

Die hoë misdaadvlakke in die landelike gebiede, maar veral die voortslepende  plaasaanvalle- en moorde op boere, plaaswerkers en hulle gesinne, lê die stabiliserende rol wat landbou in die landelike gebied speel, ernstig aan bande. Die beveiliging van die landbougemeenskap bly steeds een van die hoogste prioriteite binne Agri SA.

Die Trustfonds poog om aanvullende bydraes te maak tot die verbetering van die landbougemeenskap se veiligheid, sodat die sektor in groter veiligheid kan voortgaan om voedsel en vesel vir die land se bevolking te produseer.

Met die instelling van die Trustfonds het voormalige President Nelson Mandela sy ondersteuning daaraan gegee en die Trustfonds geniet ook die huidige President se ondersteuning.

Die Trustfonds word deur ‘n span kundige landbou-, sake- en openbare leiers bestuur wat die verantwoordelikheid aanvaar om die Trust se finansies te bestuur en projekte wat in aanmerking vir finansiering kom te oorweeg

Doelstelling van die Trustfonds

Die oorhoofse doelstelling van die Agri Securitas Trustfonds is om ‘n bydra tot die beveiliging van die landelike gebied te lewer en die bevordering van die landbougemeenskap se paraatheid deur:

  • Die finansiering van goedgekeurde projekte wat op grondvlak geïnisieer word in belang van die betrokke gemeenskap waardeur sodanige gemeenskap se eie veiligheid kan verbeter;
  • Die beskikbaarstelling van inligting waardeur eie paraatheid en huis- en haardbeskerming bevorder kan word;


Belangrikheid van landbou in SA en Afrika

Suid-Afrika beslaan nagenoeg 3.8% van die oppervlakte van Afrika en slegs 14% van die totale oppervlakte van Suid-Afrika is bewerkbare landbougrond. Nieteenstaande die beperkte oppervlakte bewerkbare landbougrond produseer die Suid-Afrikaanse boer 25% van mielies en 13% van die koring wat in Afrika geproduseer word. In die Suider-Afrikaanse OntwikkelingsGemeenskap (SAOG)-streek produseer Suid-Afrika 58% van die mielies en 87% van die koring.

Die totale graanproduksie van Suid-Afrika verteenwoordig nagenoeg 61,2% van die produksie in Suider-Afrika en die totale rooi- en witvleisproduksie in Suid-Afrika verteenwoordig nagenoeg 66.6% van die produksie in Suider-Afrika. Verder is Suid-Afrika ook die voorste produseerder van suiker, melk en vars vrugte in Suider-Afrika.

In die totale prentjie van landbouproduksie in die wêreld en in Afrika is Suid-Afrika ‘n uitsondering by uitnemendheid.

Nieteenstaande die veiligheidsbedreiging wat die Suid-Afrikaanse boer daagliks in die gesig staar, beny die ganse Afrika, asook die res van die wêreld die Suid-Afrikaanse boer sy kundigheid op landbougebied wat steeds sorg dat daar nie ‘n tekort aan voedsel bestaan in ons land, en in vele buurstate nie.

Kontakbesonderhede

Kobus Visser Privaatsak X180 Centurion 0046,  Telefoon: +27 (0) 12 643 3400, Faks   +27 (0) 12 663 3178