Augsburg dankbaar vir NWKV betrokkenheid - Agri SAAgri SA

Augsburg dankbaar vir NWKV betrokkenheid

Augsburg Landbougimnasium in Clanwilliam bedank die NWKV vir hul positiewe bydrae tot landbou-opleiding en sonder vir Weskaap produksie adviseur Jannie Fourie en skeerinstrukteur Themba Khosa uit as uitstekende landbou- en lewensmentors.  Alhoewel opleiding deel is van die NWKV se dienslewering, aanvaar Augsburg dit nie as vanselfsprekend en die NWKV en hul puik amptenare word bedank vir uitstekende diens.

Themba Koza, 4de van links saam met Augsburg landboustudente

Tydens Augsburg se eerste skaapskeerkursus sowat ‘n jaar gelede, het Jannie en Themba intensief betrokke geraak met opleiding.  Daardie eerste 5 skoliere het nie net skaapskeer beoefen het, maar karaktereienskappe soos respek, dissipline, dryfkrag en toewyding, wat vandag dikwels onder die jeug ontbreek, by Themba aangeleer.  Al 5 leerders het geslaag en sedertdien word talle demonstrasies, kursusse en kompetisies in die Weskaap aangebied.

Themba se slagspreuk “I don’t teach failures” is bevestig toe 3 van sy 5 leerders vroeër vanjaar gekwalifiseer het om deel te neem aan die Nasionale Interskole Skaapskeerkompetisie in Bloemfontein waar hulle goeie blootstelling, geleenthede en lewenservaring gekry het.  Groot was hulle bewondering toe Themba, hulle held en afrigter, goed presteer het tydens die Ope en Spoedskeerkompetisie.  Volgens onderwyser Joubert van der Merwe, is Themba ‘n rolmodel vir hul jeug en sy gesindheid en positiewe uitkyk op die lewe straal uit sy doen en late.

Van der Merwe praat met groot lof van Jannie Fourie se betrokkenheid by Augsburg se jong landbouers.  Fourie is verlede jaar uitgenooi as hoofspreker by hul Junior Landbouvereniging se jaarvergadering en sy lesing oor winsgewende skaapboerdery vind groot aanklank by die skoliere.  Hy het ook begin om ‘n Reproduksie opleidingsprogram aan te bied en ry elke kwartaal vanaf Caledon na Clanwilliam om Augsburg se landboukorps op te lei.

Jannie Fourie doen opleiding by Augsburg Landbougimnasium

Onder toesig van die landbou onderwysers behartig die leerders die meeste van die bestuurspraktyke van die Skoliere Dorperstoet en Merino kuddes self en rekordhouding, evaluasies en aanbevelings binne die landbouvak Landboubestuurspraktyke  word prakties uitgvoer.  Jannie se lesings en inligtingstukke is baie relevant by die Augsburg plaas se bestuursprogram en die reproduksie opleidingsprogram dra by tot meer produktiewe bestuur en beter opleiding met onderskeie kuddes.  Jannie se mooi aanslag en sy lewensverhaal en getuienis maak ‘n groot indruk op die leerders.

“Dit is kosbaar om hierdie passievolle manne by Augsburg betrokke te hê”, sê van der Merwe en in ‘n tyd waar dinge in die bedryf nie altyd positief lyk nie, is dit juis mense soos Themba en Jannie wat toekomstige skaapboere positief kan beinvloed en hoop gee vir die toekoms !