(English) Library - Agri SAAgri SA

Biblioteek

Die Agri-tydskrif waarby ingelyf Die Boer/The Farmer, is Agri SA se tweemaandelikse tydskrif.  Die tydskrif verskaf agtergrondinligting oor beleid, wetgewing en programme wat vir landbouers van belang is.   Dit gee ook raad, voorligting en nuus oor aktuele gebeure aan meer as 29 000 landbouers wat deur die onderskeie affiliasies lede van Agri SA is.  Die tydskrif word direk aan elke lid versend.  Voorts word die tydskrif ook wyer versprei om meningsvormers en besluitnemers in te sluit.

Our Team – from the left:               

Mabel Schmahl   |  Advertensie Bestuurder   |  Tel: +27 82 563 4427  | Mabel@agrisa.co.za
Derick van der Walt  |  Redakteur|   Tel:+27 82 770 5111
Freda van Wyk   |   Grafiese Kunstenaar