Struktuur - Agri SAAgri SA

Struktuur

Agri SA se hoogste gesag is sy kongres. ‘n Lede-verteenwoordigende kongres word volgens Agri SA se Grondwet jaarliks aangebied wat ook handel met die verkiesing van leiers. Die kongresbesluite is leidinggewend tot die bepaling van Agri SA se werksprogram en prioriteite vir die komende jaar.

President, Dan Kriek

Dan is Vrystaatse beesboer.  Hy is ‘n voormalige president van Vrystaat Landbou en adjunk-president van Agri SA.

Adjunk-president, Pierre Vercueil,

Pierre is ‘n graan- en lewendehawe boer in die Noordwes-provinsie.  Hy is president van Agri Noordwes.

Adjunk-president, Phenias Gumede,

Phenias is ‘n katoenboer in KwaZulu-Natal.  Hy is vise-present van Kwanalu en verteenwoordig produsente op die Raad van Katoen SA

Jaco Minnaar, Bedryfskamer verteenwoordiger

Jaco is ‘n Vrystaatse mielieboer.  Hy is president van Graan SA.

Niël Joubert, Bedryfskamer verteenwoordiger

Niël is ‘n wynboer van die Klein Karoo.  Hy is ‘n direksie lid van Vinpro.

SK Makinana, Bedryfskamer verteenwoordiger

SK is ‘n skaapboer en nasionale onder-voorsitter (kommunaal) van die NWKV

Cornie Swart, Algemene Sakekamer verteenwoordiger

Cornie is ‘n vrugte- en veeboer in die Wes-Kaap.  Hy is president van Agri Wes-Kaap en voorsitter van Agri SA se Algemene Sakekamer

Henk van Wyk, Algemene Sakekamer verteenwoordiger

Henk is ‘n skaapboer en stoetteler van Dorperskape in die Noord-Kaap.  Hy is president van Agri Noord-Kaap en onder-voorsitter van Agri SA se Algemene Sakekamer.

Douglas Stern, Algemene Sakekamer verteenwoordiger

Doug is ‘n skaap- en beesboer in die Graaff-Reinet-omgewing.  Hy is president van Agri Oos-Kaap.

Gerhard Diedericks, Korporatiewe Kamer verteenwoordiger

Gerhard is hoof van Santam Landbou.  Hy het boerdery belange wat onder meer wild insluit.

Charl Senekal, Korporatiewe Kamer verteenwoordiger

Charl is ‘n megaboer in die suikerriet bedryf.  Hy is voorsitter van die Pro-Agri groep.

Nic Bronkhorst, Korporatiewe Kamer verteenwoordiger

Nic is Besturende Direkteur van die Obaro Groep.

Uitvoerende Direkteur, Omri van Zyl

Administrasie:
Direktoraat
Omri van Zyl
Uitvoerende Direkteur
Omri van Zyl
BA Law | LLB ( Academic honours) | MBA | Admitted Attorney
Christo-van-der-Rheede
Adjunk Uitvoerende Direkteur
Christo van der Rheede
HDE | BA | Hons BPA | MPA
Kobus-Visser
Direkteur Korporatiewe Skakeling
Kobus Visser
BAgric | MBA
Willie Jacobs
Direkteur:  Finansies
Willie Jacobs
Annelize-Crosby
Hoof: Landbou-ontwikkeling
Annelize Crosby
BLC LLB LLM (Constitutional practice) Admitted attorney
Janse-Rabie
Hoof: Natuurlike Hulpbronne
Janse Rabie
(BComm | LLB | LLM (Marine and Environmental Law)
Jahni-de-Villiers
Hoof: Arbeid & Opleiding
Jahni de Villiers
LLB
Dr Requier Wait2
Hoof: Ekonomie en Handel
Dr Requier Wait
PHD |MCom (Economics) | BCom Honours (Economics) |BCom (Economics & Accounting)
Yolisa Mfaise
Regsadviseur
Yolisa Mfaise
 LLB
Hamlet-Hlomendlini
Hoof Ekonoom
Hamlet Hlomendlini
BSc Agric Economics| BSc Agric Economics (Academic Honours) | MSc Agric Economics (Cum Laude)
Annemi_Colour
Bemarkingsbestuurder
Annemi Mennen
BCom Marketing Management | Honours BCom Business Management (Academic Honours)
Bestuurder: Kommunikasie
Leanne George
BA (Algemeen) | BA Hons (Argeologie) (Cum laude) | MSc (Argeologie) | Senior Joernalis
Pietman Roos
Hoof: Korporatiewe aangeleenthede
Pietman Roos
B.Com Law | B.Com (Hons.) Econometrics | LLB | Chartered Financial Analyst (CFA)
Ander Personeel
Jana-Robinson
Uitvoerende Assistent
Jana Robinson
Martina-Benade
Ekonoom
Martina Benadé
Thea-Liebenberg
Media Skakelbeampte
Thea Liebenberg
Anneke Roux
Persoonlike Assistant Direkteure: Korporatiewe Skakeling & Natuurlike Hulpbronne
Anneke Roux
Phyllis-Strydom
Rekenmeester
Phyllis Strydom
Ingrid-Smith
Assistent Rekenmeester
Ingrid Smith
Corrie-Botes
Assistent Rekenmeester
Corrie Botes
Cynthia-Mmela
Kantoor Assistant & Ontvangsdame
Cynthia Mmela
Elize-Schoeman
Assistent Rekenmeester
Elize Schoeman
Ellen-van-Niekerk
Persoonlike Assistent
Ellen van Niekerk
Jacob Letwaba
Gebou-instandhouding
Jacob Letwaba
Meisie-Masola
Ondersteuning
Meisie Masola
Samson-Mokhethwa
Kantoor Ondersteuning
Samson Mokgwetha
Jurita-Tree
Persoonlike Assistent
Jurita Tree
Phumi-Masola
Kantoor Ondersteuning
Pumi Seopa
Gregory-Smith
Navorsingsassistent
Gregory Smith
BSc Environmental and Water Science | Honours |
Jolanda-Andrag
Intern
Jolanda Andrag
Pusho-Makgolane
Intern
Pusho Makgolane
BSc Agricultural Economics | Honours |

Die gedeelte van die webblad bied ‘n toegangsportaal slegs tot Agri SA se lede, naamlik sy geaffilieerde provinsiale- en bedryfsorganisasies en word beskerm deur ‘n unieke wagwoord. Om toegang tot die portaal te verkry, moet affiliasies geregistreer wees en aanteken.

Agri SA web image 700x500px - Sharepoint Login (1)

Sharepoint Login

Agri SA, ‘n federasie van landbou-organisasies gestig in 1904 as die Suid-Afrikaanse Landbou-unie, bestaan uit nege provinsiale en 24 bedryfsorganisasies. Deur middel van sy geaffilieerde lede verteenwoordig Agri SA ‘n uiteenlopende groepering van individuele boere ongeag geslag, kleur of ras.

Agri SA het sewe beleidskomitees wat handel met aspekte verbandhoudend met die implementering van beleid binne die onderskeie fokusareas. Die komitees het elk ‘n voorsitter met genomineerde verteenwoordiging uit die Algemene Sakekamer en Bedryfskamer. Agri SA verskaf die nodige funksionele en administratiewe ondersteuning.

Kommoditeitskamer
Piet Prinsloo
Voorsitter
Dr Piet Prinsloo
Onder-voorsitter
Karhy Hurly
Niel Joubert
Addisionele lid:
Niël Joubert

Agri SA, ‘n federasie van landbou-organisasies gestig in 1904 as die Suid-Afrikaanse Landbou-unie, bestaan uit nege provinsiale en 24 bedryfsorganisasies. Deur middel van sy geaffilieerde lede verteenwoordig Agri SA ‘n uiteenlopende groepering van individuele boere ongeag geslag, kleur of ras.

Agri SA het sentrums van uitnemendheid wat handel met aspekte verbandhoudend met die implementering van beleid binne die onderskeie fokusareas. Die sentrums het elk ‘n voorsitter met genomineerde verteenwoordiging uit die Algemene Sakekamer en Bedryfskamer. Agri SA verskaf die nodige funksionele en administratiewe ondersteuning.

Algemene Sakekakmer
Cornie Swart
Voorsitter
Cornie Swart
Henk-van-Wyk
Onder-voorsitter
Henk van Wyk
Doug Stern
Addisionele lid
Douglas Stern

Voorsitter

Gerhard Diedericks

Onder-Voorsitter

Charl Senekal

Addisionele lid

Nic Bronhkhorst

Finansies en IT

 • Finansies is verantwoordelik vir die doeltreffende funksionering van die finansiële, rekenaar en administratiewe stelsels in Agri SA.

Menslike Hulpbronne

 • Werwing van mense
 • Implementering van Prestasie bestuurstelsel
 • Identifisering van potensiaal dmv psigometriese toetse
 • Implementering van Menslike Hulpbron beleide
 • Wetlike nakoming van byvoorbeeld vaardigheidsplanne

Regsdadvies

 • Menings en advies aan affiliasies oor regskwessies wat verband hou met die werksaamhede van die sentrums van uitnementheid

Bemarking en Kommunikasie

 • Agri SA se kommunikasie-  en bemarkingstrategie het ten doel om die organisasie as ‘n organisasie van keuse, as ‘n kredietwaardige bron van Landbou- inligting, die bevordering van die handelsmerk en om in oorleg met beleidskomitees projekte te identifiseer vir befondsing en om positiewe persepsies oor die landbou by die breë publiek asook beleidsmakers te vestig.

Transformasie-hub

Parlementere Skakeling

 • Monitering van en prosesse in die Parlement wat van belang is vir die sektor.

Risiko-bestuur lessenaar

  • “Die Slim Agri Risikobestuur-lessenaar, wat aanvanklik vir ‘n tydperk van twee jaar onder leiding van Agri SA bedryf sal word, sal navorsing onderneem en dien as ‘n platform om die totale risikoprofiel van landbou in Suid-Afrika te identifiseer en aan te spreek. Die projek sal toegewyde, indiepte, relevante en onmiddellik bruikbare navorsing behels wat sal lei tot tasbare ondersteuning om te verseker dat risiko’s lank voordat enige waarskuwing uitgereik word geïdentifiseer kan word en maatreëls getref word. Navorsing wat voortspruit uit hierdie projek sal dus op die volgende gemik wees:
   • Om permanente beskerming teen of ‘n afname in die intensiteit van enige risiko’s te verseker;
   • Om die ernstige impak van gevolge van risiko’s te beperk;
   • Om die landbougemeenskap, regering en ander belanghebbendes en rolspelers voor te berei om te reageer op ‘n voorval; en
   • Om swaarkry te versag en in basiese behoeftes te voorsien.
  • Die projek sal ook bydra tot die formulering van enige strategieë wat nodig mag wees om die landbougemeenskap, regering en ander belanghebbendes en rolspelers behulpsaam te wees ná die betrokke voorval met die oog op volkome herstel en ‘n funksioneringsvlak soortgelyk aan wat dit voorheen was. Om hierdie rede sal daar met die projek ‘n holistiese benadering gevolg word, met samewerking tussen die landbougemeenskap, regering en ander belanghebbendes en rolspelers.”