Struktuur - Agri SAAgri SA

Struktuur

Agri SA se hoogste gesag is sy kongres. ‘n Lede-verteenwoordigende kongres word volgens Agri SA se Grondwet jaarliks aangebied wat ook handel met die verkiesing van leiers. Die kongresbesluite is leidinggewend tot die bepaling van Agri SA se werksprogram en prioriteite vir die komende jaar.

Dan Kriek, President

Dan is ‘n Vrystaatse beesboer.  Hy is ‘n voormalige president van Vrystaat Landbou en adjunk-president van Agri SA.

Pierre Vercueil, Adjunk-president

Pierre is ‘n graan- en lewendehawe boer van die Noordwes-provinsie.  Hy is president van Agri Noordwes.

Phenias Gumede, Adjunk-president

Phenias is ‘n katoenboer van KwaZulu-Natal.  Hy is vise-president van Kwanalu en verteenwoordig produsente in die Raad van Katoen SA

Jaco Minnaar, Bedryfskamer verteenwoordiger

Jaco is ‘n Vrystaatse mielieboer.  Hy is voorsitter van Graan SA.

Niël Joubert, Bedryfskamer verteenwoordiger

Niël is ‘n wynboer van die Klein Karoo.  Hy is ‘n direksie lid van Vinpro.

SK Makinana, Bedryfskamer verteenwoordiger

SK is ‘n skaapboer en nasionale onder-voorsitter (kommunaal) van die NWKV

Cornie Swart, Algemene Sakekamer verteenwoordiger

Cornie is ‘n vrugte- en veeboer in die Wes-Kaap.  Hy is president van Agri Wes-Kaap en voorsitter van Agri SA se Algemene Sakekamer

Henk van Wyk, Algemene Sakekamer verteenwoordiger

Henk is ‘n skaapboer en stoetteler van Dorperskape in die Noord-Kaap.  Hy is president van Agri Noord-Kaap en onder-voorsitter van Agri SA se Algemene Sakekamer.

Douglas Stern, Algemene Sakekamer verteenwoordiger

Doug is ‘n skaap- en beesboer in die Graaff-Reinet-omgewing.  Hy is president van Agri Oos-Kaap.

Gerhard Diedericks, Korporatiewe Kamer verteenwoordiger

Gerhard is hoof van Santam Landbou.  Hy het boerdery belange wat onder meer wild insluit.

Charl Senekal, Korporatiewe Kamer verteenwoordiger

Charl is ‘n megaboer in die suikerriet bedryf.  Hy is voorsitter van die Pro-Agri groep.

Nic Bronkhorst, Korporatiewe Kamer verteenwoordiger

Nic is Besturende Direkteur van die Obaro Groep.

Omri van Zyl, Uitvoerende Direkteur

Administrasie:
Direktoraat
Omri van Zyl
Omri van Zyl
Uitvoerende Direkteur
BA Law | LLB ( Academic honours) | MBA | Admitted Attorney
Christo-van-der-Rheede
Christo van der Rheede
Adjunk Uitvoerende Direkteur
HDE | BA | Hons BPA | MPA
Kobus-Visser
Kobus Visser
Direkteur Korporatiewe Skakeling
BAgric | MBA
Willie Jacobs
Willie Jacobs

Direkteur:  Finansies

Annelize-Crosby
Annelize Crosby
 Hoof: Landbou-ontwikkeling
BLC LLB LLM (Constitutional practice) Admitted attorney
Janse-Rabie
Janse Rabie
Hoof: Natuurlike Hulpbronne
(BComm | LLB | LLM (Marine and Environmental Law)
Jahni-de-Villiers
Jahni de Villiers
Hoof: Arbeid & Opleiding
LLB
Dr Requier Wait2
Dr Requier Wait
Hoof: Ekonomie en Handel
PHD |MCom (Economics) | BCom Honours (Economics) |BCom (Economics & Accounting)
Yolisa Mfaise
Yolisa Mfaise
Regsadviseur
 LLB
Hamlet-Hlomendlini
Hamlet Hlomendlini
Hoof Ekonoom
BSc Agric Economics| BSc Agric Economics (Academic Honours) | MSc Agric Economics (Cum Laude)
Annemi_Colour
Annemi Mennen
Bemarkingsbestuurder
BCom Marketing Management | Honours BCom Business Management (Academic Honours)
Pietman Roos
Pietman Roos
Hoof: Korporatiewe aangeleenthede
B.Com Law | B.Com (Hons.) Econometrics | LLB | Chartered Financial Analyst (CFA)
Ander Personeel
Jana-Robinson
Jana Robinson
Uitvoerende Assistent
Martina-Benade
Martina Benadé

Ekonoom

Thea-Liebenberg
Thea Liebenberg

Media Skakelbeampte

Anneke Roux
Anneke Roux

Persoonlike Assistant Direkteure: Korporatiewe Skakeling & Natuurlike Hulpbronne

Phyllis-Strydom
Phyllis Strydom

Rekenmeester

Ingrid-Smith
Ingrid Smith

Assistent Rekenmeester

Corrie-Botes
Corrie Botes

Assistent Rekenmeester

Cynthia-Mmela
Cynthia Mmela

Kantoor Assistant & Ontvangsdame

Elize-Schoeman
Elize Schoeman

Assistent Rekenmeester

Ellen-van-Niekerk
Ellen van Niekerk

Persoonlike Assistent

Meisie-Masola
Meisie Masola

Ondersteuning

Samson-Mokhethwa
Samson Mokgwetha

Kantoor Ondersteuning

Jurita-Tree
Jurita Tree

Persoonlike Assistent

Phumi-Masola
Pumi Seopa

Kantoor Ondersteuning

Gregory-Smith
Gregory Smith
Navorsingsassistent
BSc Environmental and Water Science | Honours |
Jolanda-Andrag
Jolanda Andrag

Intern

Pusho-Makgolane
Pusho Makgolane
Intern
BSc Agricultural Economics | Honours |

Agri SA, ‘n federasie van landbou-organisasies gestig in 1904 as die Suid-Afrikaanse Landbou-unie, bestaan uit nege provinsiale en 24 bedryfsorganisasies. Deur middel van sy geaffilieerde lede verteenwoordig Agri SA ‘n uiteenlopende groepering van individuele boere ongeag geslag, kleur of ras.

Agri SA het sewe beleidskomitees wat handel met aspekte verbandhoudend met die implementering van beleid binne die onderskeie fokusareas. Die komitees het elk ‘n voorsitter met genomineerde verteenwoordiging uit die Algemene Sakekamer en Bedryfskamer. Agri SA verskaf die nodige funksionele en administratiewe ondersteuning.

Kommoditeitskamer
Piet Prinsloo
Dr Piet Prinsloo

Voorsitter

Dr Kathy Hurly
Dr Kathy Hurly

Onder-voorsitter

Ni+½l Joubert
Niël Joubert

Addisionele lid

Agri SA, ‘n federasie van landbou-organisasies gestig in 1904 as die Suid-Afrikaanse Landbou-unie, bestaan uit nege provinsiale en 24 bedryfsorganisasies. Deur middel van sy geaffilieerde lede verteenwoordig Agri SA ‘n uiteenlopende groepering van individuele boere ongeag geslag, kleur of ras.

Agri SA het sentrums van uitnemendheid wat handel met aspekte verbandhoudend met die implementering van beleid binne die onderskeie fokusareas. Die sentrums het elk ‘n voorsitter met genomineerde verteenwoordiging uit die Algemene Sakekamer en Bedryfskamer. Agri SA verskaf die nodige funksionele en administratiewe ondersteuning.

Algemene Sakekamer
Cornie Swart
Cornie Swart

Voorsitter

Henk-van-Wyk
Henk van Wyk

Onder-voorsitter

Doug Stern
Douglas Stern

Addisionele lid

Gerhard Diedericks

Voorsitter

Charl Senekal

Onder-Voorsitter

Nic Bronkhorst

Addisionele lid

Finansies en IT

 • Finansies is verantwoordelik vir die doeltreffende funksionering van die finansiële, rekenaar en administratiewe stelsels in Agri SA.

Menslike Hulpbronne

 • Werwing van mense
 • Implementering van Prestasie bestuurstelsel
 • Identifisering van potensiaal dmv psigometriese toetse
 • Implementering van Menslike Hulpbron beleide
 • Wetlike nakoming van byvoorbeeld vaardigheidsplanne

Regsdadvies

 • Menings en advies aan affiliasies oor regskwessies wat verband hou met die werksaamhede van die sentrums van uitnementheid

Bemarking en Kommunikasie

 • Agri SA se kommunikasie-  en bemarkingstrategie het ten doel om die organisasie as ‘n organisasie van keuse, as ‘n kredietwaardige bron van Landbou- inligting, die bevordering van die handelsmerk en om in oorleg met beleidskomitees projekte te identifiseer vir befondsing en om positiewe persepsies oor die landbou by die breë publiek asook beleidsmakers te vestig.

Transformasie-hub

Parlementere Skakeling

 • Monitering van en prosesse in die Parlement wat van belang is vir die sektor.

Risiko-bestuur lessenaar

  • “Die Slim Agri Risikobestuur-lessenaar, wat aanvanklik vir ‘n tydperk van twee jaar onder leiding van Agri SA bedryf sal word, sal navorsing onderneem en dien as ‘n platform om die totale risikoprofiel van landbou in Suid-Afrika te identifiseer en aan te spreek. Die projek sal toegewyde, indiepte, relevante en onmiddellik bruikbare navorsing behels wat sal lei tot tasbare ondersteuning om te verseker dat risiko’s lank voordat enige waarskuwing uitgereik word geïdentifiseer kan word en maatreëls getref word. Navorsing wat voortspruit uit hierdie projek sal dus op die volgende gemik wees:
   • Om permanente beskerming teen of ‘n afname in die intensiteit van enige risiko’s te verseker;
   • Om die ernstige impak van gevolge van risiko’s te beperk;
   • Om die landbougemeenskap, regering en ander belanghebbendes en rolspelers voor te berei om te reageer op ‘n voorval; en
   • Om swaarkry te versag en in basiese behoeftes te voorsien.
  • Die projek sal ook bydra tot die formulering van enige strategieë wat nodig mag wees om die landbougemeenskap, regering en ander belanghebbendes en rolspelers behulpsaam te wees ná die betrokke voorval met die oog op volkome herstel en ‘n funksioneringsvlak soortgelyk aan wat dit voorheen was. Om hierdie rede sal daar met die projek ‘n holistiese benadering gevolg word, met samewerking tussen die landbougemeenskap, regering en ander belanghebbendes en rolspelers.”

Die gedeelte van die webblad bied ‘n toegangsportaal slegs tot Agri SA se lede, naamlik sy geaffilieerde provinsiale- en bedryfsorganisasies en word beskerm deur ‘n unieke wagwoord. Om toegang tot die portaal te verkry, moet affiliasies geregistreer wees en aanteken.

Agri SA web image 700x500px - Sharepoint Login (1)

Sharepoint Login