Struktuur

Agri SA se hoogste gesag is sy kongres. ‘n Lede-verteenwoordigende kongres word volgens Agri SA se Grondwet jaarliks aangebied wat ook handel met die verkiesing van leiers. Die kongresbesluite is leidinggewend tot die bepaling van Agri SA se werksprogram en prioriteite vir die komende jaar.

Die Algemene Raad word op ‘n verteenwoordigende basis saamgestel uit sy lede-organisasies en dien as die hoogste gesag wanneer die kongres nie in sitting is nie. Die Raad bepaal beleid waarvolgens beleidskomitees funksioneer en verskaf die nodige mandate om beleid uit te voer.

Dié komitee is ondergeskik aan die Algemene Raad en die Uitvoerende Komitee en is verantwoordelik vir oorsig oor die finansiële- en korporatiewe bestuur van Agri SA. Dit beskik verder oor sodanige magte en vervul sodanige pligte as wat die Algemene Raad of Uitvoerende Komitee daaraan mag delegeer of opdra. Die komitee bestaan uit die President, Adjunk-presidente, voorsitter van die Algemene Sakekamer, voorsitter van die Bedryfskamer en die Uitvoerende Direkteur.

Johannes-Moller
President
Johannes Möller
Dan-Kriek
Adjunk-president
Dan Kriek
Phenias-Gumede
Adjunk-president
Phenias Gumede
Henk-van-Wyk
Voorsitter Algemene Sakekamer
Henk van Wyk
Harry-Prinsloo
Voorsitter Bedryfskamer
Harry Prinsloo
omri-33-c2[1] (1)
Uitvoerende Direkteur
Omri van Zyl

Die Uitvoerende Komitee word saamgestel uit die President, Adjunk-president, voorsitters van Agri SA se Beleidskomitees, voorsitters van die Algemene Sakekamer en Bedryfskamer asook die voorsitter van Agri SA se Oudit en Risikokomitee.

Die Algemene Raad kan lede koöpteer tot die komitee. Die Uitvoerende Komitee is ondergeskik en verantwoordelik aan die Algemene Raad, het meer bevoegdheid om beleid te koördineer en goed te keur sowel as om ander pligte te vervul wat die Algemene Raad daaraan mag delegeer of opdra.

Johannes-Moller
President
Johannes Möller
Dan-Kriek
Adjunk-president
Dan Kriek
Phenias-Gumede
Adjunk-president
Phenias Gumede
Henk-van-Wyk
Voorsitter Algemene Sakekamer
Henk van Wyk
Harry-Prinsloo
Voorsitter Bedryfskamer
Harry Prinsloo
Dr-Jan-Visser
Oudit- & Risiko Komitee
Dr Jan Visser
Neil Hamman
Voorsitter Arbeid & Maatskaplike Beleidskomitee
Neil Hamman
Harry-Prinsloo
Voorsitter Kommersiële Beleidskomitee
Harry Prinsloo
Kobus-Breytenbach
Voorsitter Landelike Veiligheid Beleidskomitee
Kobus Breytenbach
Wayman-Kritzinger
Voorsitter Natuurlike Hulpbronne Beleidskomitee
Wayman Kritzinger
Carl-Opperman
Voorsitter Kommunikasie & Beeldbou Beleidskomitee
Carl Opperman
Ernest-Pringle
Voorsitter Landelike-ontwikkeling Beleidskomitee
Ernest Pringle
Direktoraat
Omri van Zyl
Uitvoerende Direkteur
Omri van Zyl
Christo-van-der-Rheede
Adjunk Uitvoerende Direkteur
Christo van der Rheede
Kobus-Visser
Direkteur Korporatiewe Skakeling
Kobus Visser
Willie Jacobs
Direkteur:  Finansies
Willie Jacobs
Hamlet-Hlomendlini
Hoof Ekonoom
Hamlet Hlomendlini
Annelize-Crosby
Hoof: Landbou-ontwikkeling
Annelize Crosby
Janse-Rabie
Hoof: Natuurlike Hulpbronne
Janse Rabie
Jahni-de-Villiers
Hoof: Arbeid & Opleiding
Jahni de Villiers
Pietman Roos
Hoof: Korporatiewe aangeleenthede
Pietman Roos
Dr Requier Wait2
Hoof: Ekonomie en Handel
Dr Requier Wait
Ander Personeel
Jana-Robinson
Uitvoerende Assistent
Jana Robinson
Martina-Benade
Ekonoom
Martina Benadé
Thea-Liebenberg
Media Skakelbeampte
Thea Liebenberg
Anneke Roux
Persoonlike Assistant Direkteure: Korporatiewe Skakeling & Natuurlike Hulpbronne
Anneke Roux
Phyllis-Strydom
Rekenmeester
Phyllis Strydom
Ingrid-Smith
Assistent Rekenmeester
Ingrid Smith
Corrie-Botes
Assistent Rekenmeester
Corrie Botes
Cynthia-Mmela
Kantoor Assistant & Ontvangsdame
Cynthia Mmela
Elize-Schoeman
Assistent Rekenmeester
Elize Schoeman
Ellen-van-Niekerk
Persoonlike Assistent
Ellen van Niekerk
Jacob Letwaba
Gebou-instandhouding
Jacob Letwaba
Meisie-Masola
Ondersteuning
Meisie Masola
Samson-Mokhethwa
Kantoor Ondersteuning
Samson Mokgwetha
Jurita-Tree
Persoonlike Assistent
Jurita Tree
Yolisa Mfaise
Regsadviseur
Yolisa Mfaise
Phumi-Masola
Kantoor Ondersteuning
Pumi Seopa
Annemi_Colour
Bemarkingsbestuurder
Annemi Mennen
Gregory-Smith
Navorsingsassistent
Gregory Smith
Jolanda-Andrag
Intern
Jolanda Andrag
Pusho-Makgolane
Intern
Pusho Makgolane

Die gedeelte van die webblad bied ‘n toegangsportaal slegs tot Agri SA se lede, naamlik sy geaffilieerde provinsiale- en bedryfsorganisasies en word beskerm deur ‘n unieke wagwoord. Om toegang tot die portaal te verkry, moet affiliasies geregistreer wees en aanteken.

Agri SA web image 700x500px - Sharepoint Login (1)

Sharepoint Login

Agri SA, ‘n federasie van landbou-organisasies gestig in 1904 as die Suid-Afrikaanse Landbou-unie, bestaan uit nege provinsiale en 24 bedryfsorganisasies. Deur middel van sy geaffilieerde lede verteenwoordig Agri SA ‘n uiteenlopende groepering van individuele boere ongeag geslag, kleur of ras.

Agri SA het sewe beleidskomitees wat handel met aspekte verbandhoudend met die implementering van beleid binne die onderskeie fokusareas. Die komitees het elk ‘n voorsitter met genomineerde verteenwoordiging uit die Algemene Sakekamer en Bedryfskamer. Agri SA verskaf die nodige funksionele en administratiewe ondersteuning.

Kommoditeitskamer
Harry-Prinsloo
Voorsitter
Harry Prinsloo
Untitled-6
Onder-voorsitter
Piet Prinsloo
Niel Joubert
Addisionele lid:
Niël Joubert

Agri SA, ‘n federasie van landbou-organisasies gestig in 1904 as die Suid-Afrikaanse Landbou-unie, bestaan uit nege provinsiale en 24 bedryfsorganisasies. Deur middel van sy geaffilieerde lede verteenwoordig Agri SA ‘n uiteenlopende groepering van individuele boere ongeag geslag, kleur of ras.

Agri SA het sewe beleidskomitees wat handel met aspekte verbandhoudend met die implementering van beleid binne die onderskeie fokusareas. Die komitees het elk ‘n voorsitter met genomineerde verteenwoordiging uit die Algemene Sakekamer en Bedryfskamer. Agri SA verskaf die nodige funksionele en administratiewe ondersteuning.

Algemene sakekamer
Henk-van-Wyk
Voorsitter
Henk van Wyk
Corni Swart
Onder-voorsitter
Cornie Swart
_coe1952
Addisionele lid:
Pierre Vercueil